BOTTING NET  


PALM SPRINGS 2008-DAVE & TEDDI EDWARDS
1/9-1/14


Porsche
Teddi & Michal head for
town. Dave cringes!
Zoom
"ZOOM"
Ray, Charlie, Ginge
Ray, Charlie & Ginge
Teddi & Ginge +
Teddi with Ginge & Family
Pool
Pool Time!
Neil & Ginge
Neil & Ginger talk nursing
Dave, Ginge, Teddi
Dave, Ginge, Teddi
Dave,Neil,Ginge
Dave, Neil, Ginge
Teddi & Dave
Teddi & Dave
Ginge & kids
Ginge & Children
Austin, Arron, Charlie
Door
How many . . .
Door
people . . .
Door
does it . . .
Door
take to . . .
Door
trim a . . .
Door
door?